Поставяне като колона преди

Табличните данни от клипборда се вмъкват като нови колони преди избраната, вместо да заместят съдържанието на оригиналните клетки в таблицата местоназначение.

За достъп до тази команда...

Изберете Редактиране - Специално поставяне - Поставяне като колони преди.

Щракнете върху целевата клетка от таблица, за да отворите контекстното меню, и изберете Специално поставяне - Колони преди.


Моля, подкрепете ни!