Задаване на главна парола

Задайте главна парола, за да защитите достъпа до запаметена парола.

Можете да запишете няколко пароли за времетраенето на сесията или за постоянно във файл, защитен с главна парола.

За достъп до файл или услуга, защитена със записана парола, трябва да въведете главната парола. Въвеждането на главната парола е нужно само веднъж на сесия.

Използвайте само пароли, които са трудни за откриване от друго лице или от програма. Паролата трябва да отговаря на следните критерии:

Главна парола

Въведете главна парола, за да предотвратите достъпа до запаметените пароли от неупълномощени потребители.

Потвърдете главната парола

Въведете повторно главната парола.

Моля, подкрепете ни!