Парола

Задава парола, за да попречи на потребителите да извършват неупълномощени промени.

Използвайте само пароли, които са трудни за откриване от друго лице или от програма. Паролата трябва да отговаря на следните критерии:

За да се отвори файлът, е необходимо да се въведе паролата за отваряне.

За да се редактира документът, е необходимо да се въведе паролата за права.

Парола

Въведете парола. Регистърът на буквите има значение.

Потвърждение

Въведете повторно паролата.

Премахване на защитата с парола

За да премахнете парола, отворете документа и го запишете без парола.

Моля, подкрепете ни!