Диспечер на разширения

Диспечерът на разширения служи за добавяне, премахване, забраняване, разрешаване и обновяване на разширения на LibreOffice.

note

От съображения за сигурност инсталирането и премахването на разширения се контролират чрез настройки в прозореца Експертни настройки. По подразбиране инсталирането и премахването са разрешени.


За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Диспечер на разширения.


Следват примери за разширения на LibreOffice:

 1. UNO компоненти (компилирани софтуерни модули);

 2. конфигурационни данни (за команди от менюта);

 3. библиотеки на LibreOffice Basic;

 4. библиотеки с диалогови прозорци на LibreOffice;

 5. файлове с разширения (oxt файлове, съдържащи едно или повече разширения от гореизброените видове).

Обхват на разширенията

Потребители с администраторски права ще видят диалог, в който ще могат да изберат да инсталират разширение „за всички потребители“ или „само за тях“. Обикновени потребители без тези права могат да инсталират, премахват или променят разширение само за собствена употреба.

 1. Потребител с права на root или администратор може да инсталира разширението като споделено разширение, достъпно за всички потребители. След избирането на разширение се показва диалогов прозорец с въпрос дали да се инсталира за само текущия или за всички потребители.

 2. Потребител без права на root може да инсталира разширение само за собствена употреба. Това се нарича „потребителско разширение“.

За инсталиране на разширение

Разширенията се разпространяват като файлове с разширение .oxt.

На ваше разположение в Уеб съществува колекция от разширения. Щракнете върху връзката „Вземете още разширения от Интернет“ в диспечера на разширения, за да отворите страницата https://extensions.libreoffice.org/ в браузъра си.

За инсталиране на потребителско разширение

Направете едно от следните неща:

 1. Щракнете двукратно върху .oxt файл във файловия браузър на системата.

 2. Щракнете върху връзка към *.oxt файл в уебстраница (ако уеббраузърът ви може да бъде конфигуриран да стартира диспечера на разширения за този тип файлове).

 3. Изберете Инструменти - Диспечер на разширения и натиснете Добавяне.

За да инсталирате споделено разширение в текстов режим (за системни администратори)

 1. Като администратор отворете терминал или командна обвивка.

 2. Преминете към директорията program в инсталацията.

 3. Въведете следната команда, използвайки пътя и файловото име на вашето разширение:

  unopkg add --shared път_към_файла.oxt

Изберете разширенията, които искате да премахнете, разрешите или забраните. За някои разширения можете да отворите диалог за настройки.

Добавяне

Натиснете „Добавяне“, за да добавите разширение.

Ще се отвори диалогов прозорец за файлове. В него можете да изберете разширението, което искате да добавите. За да копирате и регистрирате избраното разширение, натиснете „Отваряне“.

За някои разширения може да се покаже диалогов прозорец с лиценз. Прочетете лиценза. Ако е необходимо, натиснете бутона за превъртане надолу. Натиснете „Приемане“, за да продължите с инсталирането на разширението.

Премахване

Изберете разширението, което искате да премахнете, и щракнете върху „Премахване“.

Разрешаване

Изберете разширението, което искате да разрешите, и щракнете върху „Разрешаване“.

Забраняване

Изберете разширението, което искате да разрешите, и щракнете върху „Забраняване“.

Обновяване

Щракнете, за да проверите наличието на обновявания за всички инсталирани разширения. За да проверите за обновявания само за избраното разширение, изберете командата „Обновяване“ от контекстното меню. Проверката за започва незабавно. Ще видите диалоговия прозорец Обновяване на разширения.

Настройки

Изберете инсталирано разширение, след това щракнете, за да отворите диалога Настройки за разширението.

Показване на разширенията

Можете да филтрирате списъка на разширенията по техния обхват.

Комплектовано с LibreOffice

Комплектованите разширения се инсталират от системния администратор чрез инсталационни пакети, специфични за операционната система. Тук не можете да ги инсталирате, обновявате или премахвате.

Инсталирано за всички потребители

Филтрира разширенията, достъпни за всички потребители на компютъра. Те могат да се обновяват или премахват само с права на администратор или суперпотребител.

Инсталирано за текущия потребител

Филтрира разширенията, достъпни само за влезлия в момента потребител.

В зависимост от избраното разширение, в контекстното меню на прозореца Диспечер на разширения може да се покажат някои допълнителни команди. Можете да видите отново лицензионното споразумение. Можете също да изключите разширението от проверката за обновявания или да включите разширение, което е било изключено.

Моля, подкрепете ни!