Проверка за обновяване

Проверката за обновяване може да се извършва ръчно или автоматично.

Икона Бележка

Търсенето на обновявания проверява и за обновени версии на всички инсталирани разширения.


Изберете Помощ - Проверка за обновяване, за да проверите ръчно.

Можете да включвате и изключвате автоматичната проверка чрез - LibreOffice - Обновяване по Интернет.

Ще видите диалоговия прозорец Проверка за обновяване с информация за обновяването на LibreOffice чрез Интернет.

  1. Осигурете на LibreOffice връзка с Интернет.

    Ако ви е необходим прокси сървър, въведете съответните настройки в - Интернет - Прокси.

  2. Изберете Проверка за обновяване, за да проверите дали е налична нова версия на офис пакета.

Ако е налице нова версия и LibreOffice не е настроен за автоматично изтегляне, можете да изберете измежду следните действия:

Ако LibreOffice е конфигуриран да изтегля файловете автоматично, изтеглянето ще започне незабавно. То ще продължи дори ако минимизирате диалоговия прозорец.

Ако автоматичното изтегляне в момента е забранено, стартирайте изтеглянето ръчно.

Ако не бъде намерено обновяване, можете да затворите диалоговия прозорец.

Икона Внимание

За да обновявате LibreOffice, са ви нужни администраторски права.


Моля, подкрепете ни!