Работа с динамичната лента

Динамичната лента е нов начин за показване на командните икони, позволяващ по-бърза работа.

По подразбиране командите на LibreOffice са групирани в каскадни менюта и ленти с инструменти, пълни с икони.

Динамичната лента организира иконите и останалите контроли по различен начин, заменяйки правите редици от икони с контекстно групирани команди.

В динамичната лента често използваните команди са групирани така, че да ги намирате по-бързо, вместо да търсите из подменютата и лентите с инструменти.

Динамичната лента е налична в Writer, Calc, Draw и Impress. Потребителският интерфейс предлага няколко възможни оформления. За да смените оформлението, изберете Изглед - Потребителски интерфейс и в подменюто изберете желаното оформление.

За достъп до тази команда...

Изберете менюто Изглед - Потребителски интерфейс.


Оформления на потребителския интерфейс

Рубриката Потребителски интерфейс указва кои елементи на потребителския интерфейс да са видими. Следните три оформления не са от тип динамична лента:

Когато потребителят активира допълнителни ленти с инструменти, това се записва в профила му. Така при връщане от режима „Динамична лента“ всички ленти с инструменти, зададени като видими, ще се покажат отново.

Налични режими на динамичната лента

В режимите на динамичната лента всички ленти с инструменти и страничната лента са скрити, а динамичната лента е разположена най-отгоре.

note

В режима с раздели лентата с менюта по подразбиране е скрита. За да я видите, изберете иконата Лента с менюта горе вляво в прозореца.


note

Режимите с раздели и с групи имат и компактни варианти.


tip

Размерът на иконите в динамичната лента може да се настройва в списъчното поле - LibreOffice - Изглед - Размер на иконите в динамичната лента.


note

Динамичната лента не може да се персонализира.


warning

Текущата реализация (LibreOffice 7.1) на динамичната лента е обща за модулите Writer, Calc, Draw и Impress. Промяна в динамичната лента в един модул ще повлияе върху нея в другите модули.


Моля, подкрепете ни!