Потребителски интерфейс

Opens the Select Your Preferred User Interface dialog to let you choose the user interface layout for LibreOffice.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете менюто Изглед - Потребителски интерфейс.

От интерфейса с раздели:

On the tabs row menu, choose User Interface.


Динамичната лента предлага различна организация на контролите и иконите вместо прави редове от икони, като показва командите и съдържанието контекстно групирани, с цел по-бърз достъп и по-добро потребителско изживяване.

Оформления на потребителския интерфейс

Изборът на потребителски интерфейс указва кои елементи на потребителския интерфейс да са видими.

Стандартна лента с инструменти

Класически режим с две видими ленти с инструменти – стандартни команди и форматиране. Страничната лента е отчасти свита и показва само етикети на раздели. Предназначен за потребители, запознати с класическия интерфейс.

С раздели

В този режим лентата е разбита на раздели, всеки от които съдържа набор от икони, групирани по контекст. Контекстът може да се мени и според избрания в документа обект, например таблица или изображение. Потребителският интерфейс с раздели е най-близък до лентите, използвани в Microsoft Office. Организирането на функционалността в раздели прави главното меню излишно.

С раздели, компактна

Компактният вариант с раздели цели близост с интерфейса на Microsoft Office, но заема по-малко място, за по-малки екрани.

Лента с групи, компактна

Компактната лента с групи предоставя достъп до функциите по групи, с икони за най-често използваните функции и падащи менюта за останалите. Този компактен вариант пести място по вертикала.

Контекстно, обединени

Контекстният единичен интерфейс показва функциите в лента с инструменти от един ред, чието съдържание зависи от контекста.

Единична лента с инструменти

Стандартен потребителски интерфейс, но с лента с инструменти само на един ред. Предназначен за употреба на малки екрани. Страничната лента е свита.

Странична лента

Стандартен потребителски интерфейс с разгъната странична лента. Препоръчва се за опитни потребители, които искат бързо да променят множество различни свойства.

Когато потребителят активира допълнителни ленти с инструменти, това се записва в профила му. Така при връщане от режима „Динамична лента“ всички ленти с инструменти, зададени като видими, ще се покажат отново.

note

Режимите с раздели и с групи имат и компактни варианти.


tip

Размерът на иконите в динамичната лента може да се настройва в списъчното поле - LibreOffice - Изглед - Размер на иконите в динамичната лента.


note

Динамичната лента не може да се персонализира.


warning

Текущата реализация (LibreOffice 7.6) на динамичната лента е обща за модулите Writer, Calc, Draw и Impress. Промяна в динамичната лента в един модул ще повлияе върху нея в другите модули.


Моля, подкрепете ни!