Работа с динамичната лента

Динамичната лента е нов начин за показване на командните икони, позволяващ по-бърза работа.

Икона Внимание

Тази функционалност е експериментална и може да предизвика грешки или да се държи по неочакван начин. За да я включите все пак, изберете - LibreOffice - Разширени и отметнете Разрешаване на експериментални възможности.


По подразбиране командите на LibreOffice са групирани в каскадни менюта и ленти с инструменти, пълни с икони.

Динамичната лента организира иконите и останалите контроли по различен начин, заменяйки правите редици от икони с контекстно групирани команди.

В динамичната лента често използваните команди са групирани така, че да ги намирате по-бързо, вместо да търсите из подменютата и лентите с инструменти.

Динамичната лента е налице в Writer, Calc и Impress. Сега разполагате с няколко възможни оформления за потребителския интерфейс. За да смените оформлението, изберете Изглед - Потребителски интерфейс и от подменюто изберете желаното оформление.

За достъп до тази команда...

Изберете менюто Изглед - Потребителски интерфейс.


Оформления на потребителския интерфейс

Рубриката Потребителски интерфейс указва кои елементи на потребителския интерфейс да са видими. Следните три оформления не са от тип динамична лента:

Когато потребителят активира допълнителни ленти с инструменти, това се записва в профила му. Така при връщане от режима „Динамична лента“ всички ленти с инструменти, зададени като видими, ще се покажат отново.

Налични режими на динамичната лента

В режимите на динамичната лента всички ленти с инструменти и страничната лента са скрити, а динамичната лента е разположена най-отгоре.

Икона Бележка

В режима с раздели лентата с менюта по подразбиране е скрита. За да я видите, изберете иконата Лента с менюта горе вляво в прозореца.


Икона Бележка

Режимите с раздели и с групи имат и компактни варианти.


Икона Съвет

Размерът на иконите в динамичната лента може да се настройва в списъчното поле - LibreOffice - Изглед - Размер на иконите в динамичната лента.


Икона Бележка

Динамичната лента не може да се персонализира.


Икона Внимание

Текущата реализация (LibreOffice 6.4) на динамичната лента е обща за модулите Writer, Calc и Impress. Промяна в динамичната лента в един модул ще повлияе върху нея в другите модули.


Моля, подкрепете ни!