Звук или видео

Вмъква видео или звуков файл в документа.

За достъп до тази команда...

От интерфейса с раздели:

Изберете Вмъкване - Мултимедия.

От лентите с инструменти:

Икона за мултимедия.

Мултимедия / Звук или видео


Диалозите за файлове – като Отваряне, Записване като и подобни – са достъпни по два различни начина:

Използвайте - LibreOffice - Общи, за да превключвате между тях.

Избор на папка

Изберете предпочитаната папка от падащия списък или въведете пътя ѝ. Функцията Автодовършване може да се използва за улесняване на въвеждането.

Свържете се със сървър чрез диалога Файлови услуги.
Изберете родителска папка от пътя за папки чрез Икона за отваряне.

За добавяне на подпапка в текущата папка използвайте създаване на нова папка.

Име на файл

Въведете име или път за файла. Можете да въведете и URL

Тип файл

Изберете файловия формат за записвания документ. В областта за визуализация ще се показват само документи от избрания тип. Типовете файлове са описани в Информация относно филтрите за импортиране и експортиране.

За да вмъкнете файл с видео или звук в документа

 1. Щракнете там, където желаете да вмъкнете файла.

 2. Изберете Вмъкване - Мултимедия - Звук или видео. В LibreOffice Impress изберете Вмъкване - Звук или видео.

 3. В диалоговия прозорец Отваряне на файл изберете файла, който искате да вмъкнете.

  note

  Файловите типове, изброени в диалоговия прозорец, не се поддържат от всички операционни системи.


 4. Щракнете в полето Връзка, ако желаете връзка към оригиналния файл. Ако то не е отметнато, мултимедийният файл ще бъде вграден (не се поддържа за всички файлови формати).

 5. Щракнете върху Отваряне.

Също така, можете да изберете Инструменти - Media Player, за да отворите Media Player. С плейъра можете да преглеждате всички поддържани мултимедийни файлове. Натиснете бутона Прилагане в прозореца на Media Player, за да вмъкнете текущия мултимедиен файл в документа.

За да възпроизведете файл с видео или звук

 1. Щракнете върху обектната икона за филм или звук във вашия документ.

  Ако иконата е разположена във фона, задръжте , докато щраквате.

  Лентата с инструменти Възпроизвеждане на мултимедия е показана.

 2. Щракнете върху Възпроизвеждане върху лентата с инструменти Възпроизвеждане на мултимедия.

note

Когато показвате презентация на Impress, вграденият звук или видео в текущия кадър се възпроизвежда автоматично докато завърши или докато смените кадъра.


Можете да използвате лентата Възпроизвеждане на мултимедия и за да поставите възпроизвеждането в режим на пауза, да го прекратите или зациклите, както и да настройвате силата на звука или да заглушите звука изцяло. Текущата позиция на възпроизвеждане във файла се отбелязва чрез левия плъзгач. Десният плъзгач служи за настройване силата на звука. За видеофайлове лентата съдържа и поле, в което можете да въведете коефициент на увеличение за възпроизвеждането.

Поддържани мултимедийни формати

LibreOffice разчита на инсталираната поддръжка за мултимедия на операционната система.

Моля, подкрепете ни!