Минимална ширина на колони

За достъп до тази команда...

От контекстното меню:

Изберете Размер - Минимална ширина на колони.

От интерфейса с раздели:

Изберете Таблица - Оптимален размер - Минимална ширина на колони.

В менюто Таблица на раздела Таблица изберете Минимална ширина на колони.

От лентите с инструменти:

Икона за минимална ширина на колони

Минимална ширина на колони

От страничната лента:

Изберете Свойства - Таблица - Минимална ширина на колони.


Моля, подкрепете ни!