Странична лента

Страничната лента е вертикален графичен потребителски интерфейс, който предлага контекстнозависими свойства, управление на стиловете, навигация в документа, мултимедийна галерия и други функции.

Страничната лента е закачена за левия или десния ръб на изгледа с документа и съдържа лента с икони на раздели, щракването върху които отваря съответния раздел.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Изглед - Странична лента.

От интерфейса с раздели:

Изберете Изглед - Странична лента.

В менюто Изглед на раздела Изглед изберете Странична лента.

От лентите с инструменти:

Икона за страничната лента

Странична лента

От клавиатурата:

+ F5


Моля, подкрепете ни!