Media Player

Отваря прозореца Media Player, в който можете да преглеждате файлове с видео и звук, както и да вмъквате тези файлове в текущия документ.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Media Player.


Media Player поддържа много различни мултимедийни формати. Освен това можете да вмъквате мултимедийни файлове от Media Player в документа.

Отваряне

Отваря видео- или аудиофайла, който желаете да прегледате.

Прилагане

Вмъква текущия файл с видео или звук като мултимедиен обект в текущия документ.

Възпроизвеждане

Изпълнява текущия файл.

Пауза

Поставя на пауза или продължава изпълнението на текущия файл.

Спиране

Спира изпълнението на текущия файл.

Повтаряне

Изпълнява файла многократно.

Без звук

Включва и изключва звука.

Плъзгач за силата на звука

Настройва силата на звука.

Изглед

Настройва размера на изпълняваното видео.

Плъзгач за позицията

Служи за преминаване към друга позиция във файла.

Моля, подкрепете ни!