Компресиране на изображението

Компресиране на избраното изображение с цел да се намали обемът на данните му и да се преоразмери изображението в документа.

Компресирането на изображения е вид компресия на данните, прилагана върху цифрови изображения, за да се намали размерът при съхранение или времето за предаване по мрежа. Компресията може да се възползва от особеностите на зрителното възприятие и статистическите свойства на изображението, за да запази качеството му.

Компресията на изображения може да бъде със и без загуба. Компресията без загуба позволява съвършено реконструиране на изображението от компресираните данни. Компресията със загуба позволява само приблизително реконструиране на първоначалното изображение, при което има известна загуба на качество, но обикновено се подобрява коефициентът на компресия (което означава по-малък размер на файла).

За достъп до тази команда...

Изберете изображението, после Форматиране - Изображение - Компресиране.

Изберете изображението, отворете контекстното меню и изберете Компресиране.


Диалог за компресиране на изображение

Компресия

Качество на JPEG

Настройте с плъзгача нивото на качеството за компресията на JPEG, между 0 и 100. Стойност 100 означава да не се губи качество, а при стойност 0 може да се получи много лошо изображение. Подразбираната стойност 90 дава много добри резултати със значително намаляване обема на данните.

Икона Бележка

Стойностите за компресия не са стандартизирани между различните програми за компресиране във формат JPEG.


Компресия на PNG

Тъй като компресията на PNG е без загуба, основната причина за използване на коефициент под 9 е евентуална належаща нужда да се намали размерът на документа при записване в бавен компютър. Декомпресирането не зависи от нивото на компресия.

Разделителна способност

По-малка разделителна способност

Отметнете, за да промените размерите на компресираното изображение.

Ширина, Височина

Използвайте бутоните броячи, за да зададете нова ширина и височина на компресираното изображение.

Разделителна способност

Изберете от падащия списък плътността на пикселите (точки на инч, DPI) в изображението.

Интерполация

Изберете алгоритъма за изчисляване на интерполирани пиксели.

Информация за изображението

Изчислен нов размер

Щракнете, за да бъде изчислен размерът на данните за изображението според настройките в диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!