Компресиране

Компресира избраното изображение, за да намали размера на данните му, и преоразмерява изображението в документа.

Компресирането на изображения е вид компресия на данните, прилагана върху цифрови изображения, за да се намали размерът при съхранение или времето за предаване по мрежа. Компресията може да се възползва от особеностите на зрителното възприятие и статистическите свойства на изображението, за да запази качеството му.

Компресията на изображения може да бъде със и без загуба. Компресията без загуба позволява съвършено реконструиране на изображението от компресираните данни. Компресията със загуба позволява само приблизително реконструиране на първоначалното изображение, при което има известна загуба на качество, но обикновено се подобрява коефициентът на компресия (което означава по-малък размер на файла).

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Изображение – Компресиране.

От контекстното меню:

Изберете Компресиране.

От интерфейса с раздели:

В раздела Изображение изберете Компресиране.

В менюто Изображение на раздела Изображение изберете Компресиране.

От лентите с инструменти:

Икона за компресиране

Компресиране


Диалог за компресиране на изображение

Компресия

Качество на JPEG

Настройте с плъзгача нивото на качеството за компресията на JPEG, между 0 и 100. Стойност 100 означава да не се губи качество, а при стойност 0 може да се получи много лошо изображение. Подразбираната стойност 90 дава много добри резултати със значително намаляване обема на данните.

note

Стойностите за компресия не са стандартизирани между различните програми за компресиране във формат JPEG.


Компресия на PNG

Тъй като компресията на PNG е без загуба, основната причина за използване на коефициент под 9 е евентуална належаща нужда да се намали размерът на документа при записване в бавен компютър. Декомпресирането не зависи от нивото на компресия.

Разделителна способност

По-малка разделителна способност

Отметнете, за да промените размерите на компресираното изображение.

Ширина, Височина

Използвайте бутоните броячи, за да зададете нова ширина и височина на компресираното изображение.

Разделителна способност

Изберете от падащия списък плътността на пикселите (точки на инч, DPI) в изображението.

Интерполация

Изберете алгоритъма за изчисляване на интерполирани пиксели.

Информация за изображението

Изчислен нов размер

Щракнете, за да бъде изчислен размерът на данните за изображението според настройките в диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!