Помощни линии

Задава настройките за изобразяване на помощни линии.

За достъп до тази команда...

Изберете Изглед - Помощни линии (Impress или Draw).


Видими помощни линии

Показва или скрива помощните линии, чрез които можете да подравнявате обекти върху страница.

Прилепване към помощните линии

Автоматично подравнява обектите към хоризонталните и вертикалните помощни линии. За да потиснете този режим, задръжте клавиша , докато плъзгате обект.

Помощните линии отпред

Показва помощните линии пред обектите в кадъра или страницата.

Моля, подкрепете ни!