Помощни линии

Задава настройките за изобразяване на помощни линии.

За достъп до тази команда...

Изберете Изглед - Помощни линии (Impress или Draw).


Видими помощни линии

Показва или скрива помощните линии, чрез които можете да подравнявате обекти върху страница.

Помощните линии отпред

Показва помощните линии пред обектите в .

Прилепване към мрежата

Определя дали рамките, графичните обекти и контролите да се преместват само между точките от мрежата. За да промените състоянието на мрежата за прилепване само за текущото действие, плъзнете обект със задържан клавиш .

Икона за прилепване към мрежата

Прилепване към мрежата

Прилепване към помощните линии

Прилепва ръба на плъзган обект към най-близката линия за прилепване, когато отпуснете бутона на мишката.

Икона

Прилепване към помощните линии

Прилепване към рамките на обекти

Определя дали контурът на графичния обект да прилепва към рамката на най-близкия друг графичен обект.

Икона за прилепване към рамките на обекти

Прилепване към рамките на обекти

Прилепване към възлите на обекти

Определя дали контурите на графичния обект да се подравняват по възлите на най-близкия друг графичен обект.

Икона за прилепване към възлите на обекти

Прилепване към възлите на обекти

Прилепване към белите полета

Определя дали контурът на графичен обект да се подравнява към най-близкото бяло поле по края на страницата.

Икона за прилепване към белите полета

Прилепване към белите полета

Моля, подкрепете ни!