Мрежи и помощни линии

Превключва видимостта на точките от мрежата и помощните линии, които улесняват преместването и точното разполагане на обекти в текущата страница.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Изглед - Мрежа и помощни линии.


Показване на мрежата

Включва или изключва помощната мрежа.

Помощни линии при местене

Включва или изключва показването на помощни линии по време на преместване на обект.

Моля, подкрепете ни!