Мрежа

Задава свойствата на помощната мрежа.

За достъп до тази команда...

Изберете Изглед - Мрежа и помощни линии.


Изобразяване на мрежата

Показва или скрива линиите на мрежата, които можете да използвате, за да подравнявате обекти от рода на графики върху страница.

Прилепване към мрежата

Автоматично подравнява обектите към хоризонталните и вертикалните линии на мрежата. За да потиснете този режим, задръжте клавиша , докато плъзгате обект.

Мрежата отпред

Показва линиите на мрежата пред обектите в кадъра или страницата.

Задайте цвета на мрежата в - LibreOffice - Цветове на приложенията.

Моля, подкрепете ни!