Файлове

Добавя нови файлове към избраната тема.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Галерия или щракнете върху иконата Галерия в лентата Стандартни -
бутон Нова тема - раздел Файлове.


Тип на файл

Изберете типа на файла, който желаете да добавите.

Намерени файлове

Изброява наличните файлове. Изберете файла или файловете, които желаете да добавите, след което натиснете Добавяне. За да добавите всички файлове от списъка, щракнете върху Добавяне - всички.

Търсене на файлове

Намерете директорията с файловете, които желаете да добавите, и щракнете върху OK.

Добавяне

Добавя избрания файл или файлове към текущата тема.

Добавяне - всички

Добавя всички файлове от списъка към текущата тема.

Мостра

Показва или скрива мостра на избрания файл.

Поле за мостра

Показва мостра на избрания файл.

Моля, подкрепете ни!