Галерия

Отваря раздела „Галерия“ от страничната лента, в който можете да изберете графики и звуци за вмъкване в документа.

Съдържанието на галерията може да се показва като икони или като икони със заглавия и пътища.

За да увеличите или умалите отделен обект в галерията, щракнете двукратно върху обекта или го изберете и натиснете клавиша за интервал.

За достъп до тази команда...


Темите са изброени от лявата страна на прозореца Галерия. Щракнете върху тема, за да видите свързаните с нея обекти.

За да вмъкнете обект от галерията, изберете го и го плъзнете в документа.

Вмъкване на обекти от галерията

Копиране на графики от галерията

Добавяне на графики към галерията

Добавяне на нов файл в галерията

За да добавите нов файл в галерията, щракнете с десния бутон върху тема, изберете Свойства, отворете раздела Файлове и натиснете бутона Добавяне. Освен това можете да щракнете върху обект в текущия документ и да го плъзнете в прозореца Галерия.

Нова тема

Добавя нова тема към галерията и ви позволява да изберете файловете, които да бъдат включени в темата.

За достъп до следващите команди щракнете с десния бутон върху тема в прозореца Галерия:

Изтриване

Изтрива текущата селекция. Ако са избрани няколко обекта, ще бъдат изтрити всичките. В повечето случаи преди изтриването на обекти се показва запитване за потвърждение.

Според контекста или обектът се изтрива физически от носителя на данни, или се премахва само визуализацията му.

Ако изберете Изтриване в Галерията, елементът ще бъде премахнат от Галерията, но самият файл ще остане непроменен.

Преименуване

Позволява преименуването на избран обект. След като изберете Преименуване, името се избира и можете направо да въведете ново име. Ползвайте клавишите със стрелки, за да поставите курсора в началото или края на името, да изтривате или добавяте части от името или да преместите курсора.

Обновяване

Обновява изгледа в прозореца или в избрания обект.

Свойства

Диалоговият прозорец Свойства на (тема) съдържа следните раздели:

Общи

Разделът Общи съдържа свойствата от общ тип на текущата тема.

Файлове

Добавя нови файлове към избраната тема.

Вмъкване

Отваря подменю в Галерията, в което можете да избирате между Копиране и Свързване. Или избраният обект от Галерията се копира в текущия документ, или се създава връзка.

warning

Ако сте избрали обект в документа, новото вмъкване ще замени избрания обект.


Мостра

Избраният елемент се показва в Галерията с максимален размер. Щракнете двукратно върху мострата, за да превключите обратно към нормалния изглед на Галерията.

Моля, подкрепете ни!