Форматиращ знак

Отваря подменю за вмъкване на специални форматиращи знаци като твърд интервал, меко тире и интервал с нулева ширина.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Вмъкване - Знак за форматиране.


Твърд интервал

Вмъква интервал, който държи знаците от двете си страни един до друг при преминаване на нов ред.

Непрекъсваемо тире

Вмъква тире, което държи знаците от двете си страни един до друг при преминаване на нов ред.

Меко тире за пренос

Вмъква в дума невидимо незадължително тире, което ще се покаже и ще предизвика преминаване на нов ред, когато стане последен знак в реда.

Тесен твърд интервал

Вмъква тясна версия на твърдия интервал. Вмъкнатият знак е Уникод U+202F.

Интервал с нулева ширина

Вмъква в дума невидим интервал, който показва възможност за разделяне на думата или нов ред, въпреки че не се вижда интервал. Вмъкнатият знак, който няма ширина, е Уникод U+200B.

Съединител на думи

Вмъква в дума невидим интервал, който показва, че между съседните знаци не е разрешен нов ред. Вмъкнатият знак, който няма ширина, е Уникод U+2060.

tip

За да видите стойността в Уникод за знака преди позицията на курсора, използвайте като превключвател.


Знак „от ляво надясно“

Вмъква знак за посока на текста, който влияе върху посоката на следващия го текст. Достъпен при разрешена поддръжка за сложни писмености (CTL).

Знак „от дясно наляво“

Вмъква знак за посока на текста, който влияе върху посоката на следващия го текст. Достъпен при разрешена поддръжка за сложни писмености (CTL).

Моля, подкрепете ни!