Обновяване на разширение

Click the Check for Updates button in the Extensions dialog to check for online updates for all installed extensions. To check for online updates for only the selected extension, right-click to open the context menu, then choose Update.

За достъп до тази команда...

Choose Tools - Extensions, click Check for Updates button.


Когато натиснете бутона Обновявания или изберете командата Обновяване, се показва диалоговият прозорец Обновяване на разширения и проверката за наличие на обновявания започва незабавно.

По време на проверката ще виждате индикатор за хода на операцията. Изчакайте в диалоговия прозорец да се покажат съобщения или натиснете Отказ, за да прекратите проверката.

Ако не са налични обновявания, диалоговият прозорец ще отчете това със съответно съобщение. Затворете го.

Ако има налице обновявания, възможно е или да бъдат инсталирани автоматично, или да се наложи да изберете действие:

Диалоговият прозорец Обновяване на разширения може да съдържа елементи, които не могат да се избират – тогава не е възможно автоматично обновяване.

Когато щракнете върху бутона Инсталиране, се показва диалоговият прозорец Изтегляне и инсталиране.

Всички разширения, които могат да бъдат изтеглени директно, се изтеглят в този момент. Ходът на операцията се показва в диалоговия прозорец Изтегляне и инсталиране. Ако някое разширение не може да бъде изтеглено, се показва съобщение. Операцията продължава за останалите разширения.

Some extensions may be marked with the phrase “browser-based update”. These extensions cannot be downloaded by the Extensions dialog. A web browser must be opened to download the extension update from a particular web site. That site may require several more user interaction to download the extension. After downloading you must install the extension manually, for example by double-clicking the extension's icon in a file browser.

For extensions marked as “browser-based update”, the Extensions dialog will open your web browser on the respective web site. This happens when you close the dialog, after downloading any other extension updates. If there are no extensions which can be directly downloaded then the web browser is started immediately.

След като бъде изтеглено последното разширение, започва инсталирането. Първо се премахват всички инсталирани разширения, за които успешно са изтеглени обновявания. След това се инсталират обновените разширения. Ако възникне грешка, се показва съобщение за неуспешно инсталиране, но операцията продължава.

Когато всички обновявания бъдат обработени, диалоговият прозорец Изтегляне и инсталиране съобщава за края на операцията. Можете да прекратите процеса, натискайки бутона Прекъсване на обновяването.

Показване на всички обновявания

По подразбиране в диалоговия прозорец се виждат само разширенията, които могат да се изтеглят. Отметнете Показване на всички обновявания, за да видите и останалите разширения и съобщенията за грешки.

Моля, подкрепете ни!