Обновяване на разширение

Щракнете върху бутона Обновявания в диспечера на разширенията, за да проверите за наличие на обновявания за всички инсталирани разширения. За да проверите само за избраните разширения, отворете контекстното меню с десния бутон на мишката и изберете Обновяване.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Диспечер на разширения и натиснете бутона Проверка за обновяване.


Когато натиснете бутона Обновявания или изберете командата Обновяване, се показва диалоговият прозорец Обновяване на разширения и проверката за наличие на обновявания започва незабавно.

По време на проверката ще виждате индикатор за хода на операцията. Изчакайте в диалоговия прозорец да се покажат съобщения или натиснете Отказ, за да прекратите проверката.

Ако не са налични обновявания, диалоговият прозорец ще отчете това със съответно съобщение. Затворете го.

Ако има налице обновявания, възможно е или да бъдат инсталирани автоматично, или да се наложи да изберете действие:

Диалоговият прозорец Обновяване на разширения може да съдържа елементи, които не могат да се избират – тогава не е възможно автоматично обновяване.

Когато щракнете върху бутона Инсталиране, се показва диалоговият прозорец Изтегляне и инсталиране.

Всички разширения, които могат да бъдат изтеглени директно, се изтеглят в този момент. Ходът на операцията се показва в диалоговия прозорец Изтегляне и инсталиране. Ако някое разширение не може да бъде изтеглено, се показва съобщение. Операцията продължава за останалите разширения.

Някои разширения може да са отбелязани с фразата „обновяване през браузър“. Те не могат да бъдат изтеглени чрез диспечера на разширения. Трябва да се отвори уеббраузър, който да изтегли обновеното разширение от определен уебсайт. Сайтът може да изисква допълнителни действия от потребителя, за да се изтегли разширението. След изтеглянето трябва да инсталирате разширението ръчно, например като щракнете двукратно върху неговата икона във файлов диспечер.

За разширения, отбелязани с „обновяване през браузър“ диспечерът на разширения ще отвори съответния уебсайт с уеббраузър. Това става след като затворите диалоговия прозорец, след изтеглянето на евентуални други обновени разширения. Ако няма разширения, които могат да се изтеглят директно, уеббраузърът се стартира незабавно.

След като бъде изтеглено последното разширение, започва инсталирането. Първо се премахват всички инсталирани разширения, за които успешно са изтеглени обновявания. След това се инсталират обновените разширения. Ако възникне грешка, се показва съобщение за неуспешно инсталиране, но операцията продължава.

Когато всички обновявания бъдат обработени, диалоговият прозорец Изтегляне и инсталиране съобщава за края на операцията. Можете да прекратите процеса, натискайки бутона Прекъсване на обновяването.

Показване на всички обновявания

По подразбиране в диалоговия прозорец се виждат само разширенията, които могат да се изтеглят. Отметнете Показване на всички обновявания, за да видите и останалите разширения и съобщенията за грешки.

Моля, подкрепете ни!