Подписване на експортиран PDF файл

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Файл - Експортиране като - Експортиране като PDF - Цифрови подписи.


Цифрови подписи

Този раздел съдържа настройките, свързани с експортиране на цифрово подписан PDF.

Моля, подкрепете ни!