Подписване на експортиран PDF файл

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Експортиране като - Експортиране като PDF, раздел Цифрови подписи.


D'oh! You found a bug (text/shared/01/ref_pdf_export.xhp#digital_signature_pdf not found).

Моля, подкрепете ни!