Подписване на експортиран PDF файл

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Експортиране като - Експортиране като PDF, раздел Цифрови подписи.


Цифрови подписи

Този раздел съдържа настройките, свързани с експортиране на цифрово подписан PDF.

Моля, подкрепете ни!