Цифрови подписи

Добавя и премахва цифрови подписи в документа. С този диалогов прозорец можете също така да разглеждате сертификати.

За достъп до тази команда...

From the menu bar:

Choose File - Digital Signatures - Digital Signatures.

Изберете раздела Файл - Свойства - Общи, натиснете бутона Цифрови подписи.

Изберете Инструменти - Макроси - Цифров подпис.

From the tabbed interface:

Choose File - Digital Signatures.

From toolbars:

Icon Digital Signature

Digital Signature

From the status bar:

Click the Signature field on the Status bar.


Относно цифровите подписи

Списък

Изброява цифровите подписи за текущия документ.

Иконата за подпис Икона означава валиден цифров подпис, а иконата с удивителна Икона – невалиден цифров подпис.

Вижте също Цифрови подписи

По възможност да се използва AdES-съвместим подпис

За ODF и OOXML ще се предпочита създаване на XAdES подписи, а за PDF – PAdES.

Преглед

Отваря диалоговия прозорец Преглед на сертификат.

Подписване на документ

Отваря диалоговия прозорец Избор на сертификат.

Премахване

Премахва избрания подпис от списъка. В случай на PDF премахва и всички следващи подписи.

Управление на сертификати

Отваря инсталирания диспечер на сертификати на системата.

Моля, подкрепете ни!