Диалог за класификация на документи и абзаци

Прилага правила за класифициране върху текущия документ или абзац. Диалогът ви помага да съставите правилата за класифициране на документа или абзаца, като използвате предварително дефинирани условия за класификация или въведете свои. В него се показват няколко списъка с предварително дефинирани елементи, които се зареждат от BAILS-xml файла с правила за TSCP.

За достъп до тази команда...

Разрешете лентата с инструменти Класификация според TSCP в Изглед - Ленти с инструменти - Класификация според TSCP и щракнете върху Управление на класификацията на документа или Управление на класификацията на абзаца.


Съдържание

Текстовото поле Съдържание показва текста за класификация, създаден от диалога, и съществуващите правила за класификация на документа или абзаца. Можете да добавите свои собствени условия, допълващи съществуващия текст в полето и тези от конфигурационния файл за правила за класификация.

Икона за получер шрифт (само при класифициране на документ)

Прилага форматиране с получер шрифт върху условията за класифициране на документа или абзаца.

Подписване на абзац (само при класифициране на абзаци)

Отваря диалога „Избор на сертификат“, за да изберете с кой сертификат да бъде подписан абзацът.

Последно използвани

Изброява най-скоро използваните условия за класификация.

Класификация

Списъкът „Класификация“ съдържа преведените елементи на схемата Business Authorization Identification and Labeling Scheme (BAILS). Подразбираните стойности за LibreOffice са:

Международна

Списъкът „Международна“ съдържа елементите на BAILS непреведени. Подразбира се:

note

Падащите списъци „Класификация“ и „Международна“ всъщност представляват един и същ списък. Промяна в единия списък променя и другия.


Гриф

Показва списък от съществуващи грифове, достъпни за добавяне към текстовото поле „Съдържание“. Щракнете двукратно върху елемент, за да го добавите в текстовото поле за съдържание, на позицията на курсора. Грифовете са дефинирани в конфигурационния файл за правила за класификация.

Лиценз

Показва съществуващите лицензи за интелектуална собственост. Щракнете двукратно върху лиценз, за да се покаже той в полето Текст на част по-долу. Щракнете върху бутона ДОбавяне, за да поставите текста на лиценза в полето Съдържание. Лицензите са дефинирани в конфигурационния файл за правила за класификация.

Номер на част

Показва съществуващите номера на част за интелектуална собственост. Щракнете върху номер на част, за да се покаже той в полето Текст на част по-долу и щракнете върху бутона ДОбавяне, за да поставите номера на част в текстовото поле Съдържание. Номерата на части са дефинирани в конфигурационния файл за правила за класификация.

Текст на част:

В това поле можете да въведете текст, който да бъде добавен към текстовото поле Съдържание.

Добавяне

Щракнете, за да добавите съдържанието на полето Текст на част в полето Съдържание.

note

Настройките в диалога „Класификация“ са част от потребителските свойства на документа.


Моля, подкрепете ни!