Сертификат

Изберете или въведете директорията на Network Security Services със сертификати за електронни подписи.

За достъп до тази команда...

Изберете - LibreOffice - Сигурност и в областта Път за сертификати щракнете върху Сертификат.


Налични пътища за сертификати

Показва списъка от директории на Network Security Services със сертификати за цифрови подписи.

Изберете път на NSS

Отваря диалог за избор на файл, с който да добавите в списъка нова директория за сертификати на Network Security Services.

Моля, подкрепете ни!