Ред за подпис

Вмъква графично поле, което представлява ред за подписване на документа.

Каре с ред за подпис

Редът за подпис съдържа хоризонтална линия, маркер за позиция и името, длъжността и адреса за е-поща на подписващия.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Ред за подпис


Име

Въведете името на подписващия. То се изписва в графичното каре с реда за подпис.

Длъжност

Въведете длъжността на подписващия. Тя се изписва в графичното каре с реда за подпис.

Е-поща

Въведете адреса за е-поща на подписващия. Той не се показва в графичното каре с реда за подпис, а се използва за цифровия подпис.

Подписващият може да коментира

Позволява на подписващия да въвежда коментари в диалога „Подписване на реда за подпис“ по време на подписването.

Дата на подписването в реда за подпис

Отметнете това квадратче, за да се покаже дата на подписа в момента на цифровото подписване на документа.

Указания за подписващия

Въведете указания за подписващия. Те ще се покажат в диалоговия прозорец „Подписване на реда за подпис“ по време на подписването.

Моля, подкрепете ни!