Импортиране и експортиране на HTML

Когато експортирате файл в документ на HTML, описанието и дефинираните от потребителя свойства на файла се включват като етикети META между етикетите HEAD на експортирания документ. Етикетите META не се виждат в уеббраузъра и служат за включване на информация като ключови туми за търсещите машини в уебстраницата. За да зададете свойствата на текущия документ, изберете Файл - Свойства, отворете раздела Описание или Потребителски свойства и въведете желаната информация.

Следните свойства се преобразуват в етикети META при експортиране на файл като документ на HTML:

Свойство на ODF

Етикет на HTML

Заглавие

<TITLE>

Тема

<META NAME="CLASSIFICATION" CONTENT="Съдържание на полето">

Ключови думи

<META NAME="KEYWORDS" CONTENT="Съдържание на полето">

Описание

<META NAME="DESCRIPTION" CONTENT="Съдържание на полето">

Потребителски свойства

<META NAME="Име на потребителското поле" CONTENT="Съдържание на потребителското поле">


note

Когато импортирате HTML файл, съдържащ тези етикети META, съдържанието им се добавя към съответното поле на LibreOffice за свойство на файла.


tip

Ключовите думи трябва да са разделени със запетаи и могат да съдържат интервали или точки и запетаи.


Съвети за импортиране

Когато импортирате документ на HTML, следните етикети META се преобразуват автоматично в полета на LibreOffice: <META HTTP-EQUIV="REFRESH"...> и <META NAME="..." ...>, където NAME е равно на AUTHOR, CREATED, CHANGED, CHANGEDBY, DESCRIPTION, KEYWORDS или CLASSIFICATION.

Скриптовете, коментарите и етикетите META, които се намират непосредствено преди етикет TABLE, се вмъкват в първата клетка на таблицата.

Скриптовете и етикетите META от заглавната част на документа на HTML се импортират и закотвят за първия абзац в документа.

За да зададете настройките за импортиране на етикети на HTML, изберете - Зареждане/записване - Съвместимост за HTML. Поддържаните етикети META съдържат или „HTTP-EQUIV“, или „NAME“ и се импортират като коментари на LibreOffice. Единственото изключение е <META NAME="GENERATOR"...>, който се игнорира.

Съвети за експортиране

Коментарите и скриптовите полета в началото на първия абзац от документ се експортират в заглавния блок на документ на HTML. Ако документът започва с таблица, първият абзац от първата клетка на таблицата се експортира в заглавния блок на документа на HTML.

Моля, подкрепете ни!