Редактиране на потребителски речник

Тук можете да добавяте или изтривате записи, използвани за преобразуването хангъл/ханджа.

Книга

Изберете потребителския речник, който желаете да редактирате.

Оригинал

Изберете записа от текущия речник, който желаете да редактирате. Ако желаете, може да въведете и нов запис в това поле. За да преминете от полето Оригинал към областта Предложения, натиснете Enter.

Предложения (макс. 8)

Въведете предложение за замяна на записа, избран в полето Оригинал. Заместващата дума може да съдържа до осем знака.

Създаване

Добавя текущата дефиниция за замяна към речника.

Изтриване

Изтрива избрания запис.

Моля, подкрепете ни!