Настройки за хангъл/ханджа

Задайте настройките за преобразуването хангъл/ханджа.

Потребителски речници

Показва всички потребителски речници. Поставете отметки срещу речниците, които желаете да ползвате. Премахнете отметките от нежеланите.

Създаване

Отваря диалоговия прозорец Нов речник, в който можете да създадете нов речник.

Име

Въведете име за речника. За да видите новия речник е списъка Потребителски речници, натиснете OK.

Редактиране

Отваря диалоговия прозорец Редактиране на потребителски речник, в който можете да редактирате всеки от потребителските речници.

Изтриване

Изтрива избрания потребителски речник.

Настройки

Служи за задаване на допълнителни настройки за всички речници.

Игнориране на следлозите

Игнорира позиционните знаци в края на корейските думи при търсене в речника.

Показване на скоро използваните записи първи

Показва в началото на списъка предложението за замяна, което сте избрали предния път.

Автоматично заменяне на всички уникални записи

Автоматично заменя думи, за които съществува само едно предложение за замяна.

Моля, подкрепете ни!