Преобразуване хангъл/ханджа

Преобразува избрания текст на корейски от хангъл към ханджа или обратно. Командата може да бъде извикана само ако е включена поддръжката за азиатски езици в - Езици и локали - Общи и е избран текст, форматиран с корейски език.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Език - Преобразуване хангъл/ханджа. Трябва да е включена поддръжката за азиатски езици.


Оригинал

Показва текущата селекция.

Дума

Показва първото предложение за замяна от речника. Можете да редактирате предложената дума или да въведете друга. Щракнете върху бутона Търсене, за да замените оригиналната дума със съответната заместваща дума.

Търсене

Намира въведения от вас текст на хангъл в речника и го заменя със съответния текст на ханджа. Щракнете върху Игнориране, за да откажете търсенето.

Предложения

Показва всички налични замени от речника. Ако е отметнато полето Замяна знак по знак, ще видите таблица със знаци. Ако полето не е отметнато, ще видите списък от думи.

Формат

Щракнете върху формата, за да видите замените.

Хангъл/ханджа

Оригиналните знаци се заместват с предложените.

Ханджа (хангъл)

Частта на хангъл ще бъде показана в скоби след тази на ханджа.

Хангъл (ханджа)

Частта на ханджа ще бъде показана в скоби след тази на хангъл.

Ханджа като транслитерация отгоре

Частта на ханджа ще бъде показана като транслитерация над тази на хангъл.

Ханджа като транслитерация отдолу

Частта на ханджа ще бъде показана като транслитерация под тази на хангъл.

Хангъл като транслитерация отгоре

Частта на хангъл ще бъде показана като транслитерация над тази на ханджа.

Хангъл като транслитерация отдолу

Частта на хангъл ще бъде показана като транслитерация под тази на ханджа.

Преобразуване

Обикновено в смесена селекция, съдържащи знаци на хангъл и ханджа, всички знаци на хангъл се преобразуват в ханджа и всички знаци на ханджа се преобразуват в хангъл. Ако желаете да преобразувате смесена селекция само в едната посока, ползвайте следните настройки за преобразуване.

Само хангъл

Отметнете, за да се преобразува само хангъл. Ханджа няма да се преобразува.

Само ханджа

Отметнете, за да се преобразува само ханджа. Хангъл няма да се преобразува.

Игнориране

Няма да бъдат внесени промени в текущата селекция. Следващата дума или знак ще бъде избран за конвертиране.

Игнориране - винаги

Текущата селекция няма да бъде променена и при всяко срещане на същия текст той ще бъде прескачан автоматично. Следващата дума или знак ще бъде избран за преобразуване. Списъкът за игнориране на текст важи за текущата сесия на LibreOffice.

Замяна

Заменя селекцията с предложените знаци или дума според настройките за формат. Следващата дума или знак се избира за преобразуване.

Замяна - всички

Заменя селекцията с предложените знаци или дума според настройките за формат. При всяко срещане на същия текст той ще бъде заместван автоматично. Следващата дума или знак се избира за преобразуване. Списъкът за замяна на текст важи за текущата сесия на LibreOffice.

Замяна знак по знак

Отметнете за преминаване знак по знак през избрания текст. Ако не е отметнато, се заменят цели думи.

Настройки

Отваря диалоговия прозорец Настройки за хангъл/ханджа dialog.

Моля, подкрепете ни!