Резултат от XML

Показва резултатите от теста на XML филтър.

За достъп до тази команда...

Choose Tools - XML Filter Settings.


Тестовите резултати от импортиране или експортиране чрез лист със стилове във формат XSLT се показват в прозореца Резултат от XML. Ако желаете, можете да проверите за валидност резултата от прилагането на филтъра.

Проверка по DTD

Проверява валидността на съдържанието на прозореца Резултат от XML филтър window.

Прозорецът се разделя на две области и в долната се показват резултатите от проверката на валидността.

Моля, подкрепете ни!