Проверка на филтър за XML

Проверява листовете със стилове във формат XSLT, използвани от избрания филтър за XML.

За достъп до тази команда...

Choose Tools - XML Filter Settings.


Експортиране

XSLT за експортиране

Показва името на XSLT филтър, което сте въвели в раздела Преобразуване.

Преобразуване на документ

Показва името на документа, който желаете да използвате като тест за XSLT филтъра.

Преглед

Намерете файла, върху който желаете да приложите експортиращия филтър за XML. След трансформацията кодът на XML от преобразувания файл ще се покаже в подразбирания ви редактор за XML.

Текущ документ

Най-предният отворен файл, който отговаря на критериите на филтъра за XML, ще бъде използван за проверка на филтъра. Текущият експортиращ XML филтър ще преобразува файла и резултатният код на XML ще се покаже в прозореца Резултат от XML филтър.

Импортиране

XSLT за импортиране

Показва името на XSLT филтър, което сте въвели в раздела Преобразуване.

Шаблон за импортиране

Показва името на шаблон, което сте въвели в раздела Преобразуване.

Преобразуване на файл

Показване на изходния код

След импортирането отваря изходния код на XML на избрания документ в подразбирания ви редактор за XML.

Преглед

Отваря диалогов прозорец за избор на файл. Избраният файл се отваря с текущия импортиращ филтър за XML.

Скоро използван файл

Отваря повторно документа, който е бил отворен последно с този диалогов прозорец.

Моля, подкрепете ни!