Преобразуване

Въведете или редактирайте трансформацията за XML филтър.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Макроси - Настройки на филтри за XML и щракнете върху Нов или Редактиране.


Тип документ

Въведете елемента DOCTYPE на XML файла.

Публичният идентификатор се използва за определяне на филтъра, когато отваряте файл без да зададете филтър.

Преглед

Отваря диалогов прозорец за избор на файл.

XSLT за експортиране

Ако филтърът е експортиращ, въведете името на листа със стилове във формат XSLT, който желаете да се използва за експортиране.

XSLT за импортиране

Ако филтърът е импортиращ, въведете името на листа със стилове във формат XSLT, който желаете да се използва за импортиране.

Шаблон за импортиране

Въведете името на шаблона, който желаете да се използва за импортиране. В шаблона са дефинирани стилове за изобразяване на етикети на XML.

Пътят към директорията с шаблона трябва да бъде включен в - LibreOffice - Пътища. Когато отворите XML файл, чийто филтър ползва шаблона, първо се отваря шаблонът. В него можете да зададете съответствие между стилове на LibreOffice и етикети на XML от документа във формат XML.

Моля, подкрепете ни!