XML филтър

Служи за преглеждане и редактиране настройките на XML филтър.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Макроси - Настройки на филтри за XML и щракнете върху Нов или Редактиране.


Моля, подкрепете ни!