Събития

Присвоява макроси на събития в програмата. Присвоените макроси се изпълняват автоматично при всяко възникване на избраното събитие.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Инструменти - Персонализиране - Събития.


Записване в

Първо изберете къде да бъдат записани обвързванията на събития с макроси – в текущия документ или в LibreOffice.

note

Макрос, който се съхранява в документ, може да се стартира само ако документът е отворен.


Голямото списъчно поле изброява събитията и приписаните макроси. След като сте избрали местоположение в списъка Записване в, изберете събитие в големия списък. След това щракнете върху бутона Макрос.

Макрос

Отваря прозореца Избор на макрос, в който да присвоите макрос на избраното събитие.

Присвояване на компонент...

Отваря диалога Присвояване на компонент, в който се задава персонализирана команда на UNO за избраното събитие.

note

Присвояването на компоненти се препоръчва за контроли в редактора на диалози.


Премахване

Изтрива присвояването на макрос или компонент за избраното събитие.

Моля, подкрепете ни!