Ленти с инструменти

Позволява персонализиране на лентите с инструменти в LibreOffice.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Инструменти - Персонализиране - Ленти с инструменти.


Търсене

Въведете текст в полето, за да стесните показания набор от команди.

Категория

Изберете категорията команди от падащия списък, за да ограничите търсенето на команди, или превъртете списъка под него. Макросите и командите за стилове са в долния край на списъка.

Функция

Показва резултатите, които отговарят на търсения текст и избраната категория функции.

Описание

Текстовото поле съдържа кратко описание на избраната команда.

Обхват

Изберете местоположението, където да се прикрепи лентата с инструменти. Ако се прикрепи към модул на LibreOffice, тя ще бъде достъпна за всички файлове, отворени в този модул. Ако се прикрепи към файл, ще бъде достъпна само когато този файл е отворен и активен.

Цел

Изберете лентата с инструменти, в която да се приложи персонализирането. Текущият набор от функции се показва в полето отдолу.

Добавяне

Щракнете върху иконата хамбургер и изберете „Добавяне“, за да добавите нова лента с инструменти.

Изтриване

Щракнете върху иконата хамбургер и изберете „Изтриване“, за да изтриете лентата с инструменти.

note

Можете да изтривате само потребителски ленти с инструменти и елементи от ленти с инструменти.


Бутон със стрелка надясно

Щракнете върху бутона със стрелка надясно, за да изберете функция от левия списък и да я копирате в десния. Така ще я добавите в избраната лента с инструменти.

Бутон със стрелка наляво

Щракнете върху бутона със стрелка наляво, за да премахнете избраната команда от текущата лента с инструменти.

Бутони със стрелки нагоре и надолу

Щракнете върху стрелката нагоре или надолу отдясно, за да преместите избраната команда нагоре или надолу в списъка с команди.

tip

Можете да плъзнете избраната команда и да я пуснете, за да я преместите на желаната позиция.


Вмъкване

Вмъкване на разделител: добавя разделител, който помага за подобряване четливостта на лентата с инструменти и групиране на командите по тема.

Промяна

Подразбирани

Изтрива всички промени, нанесени в лентата с инструменти.

Моля, подкрепете ни!