Преместване на меню

За достъп до тази команда...

D'oh! You found a bug (text/shared/00/00000406.xhp#menuemove not found).


Позиция на меню

Премества избрания елемент от меню с една позиция нагоре или надолу в менюто, когато щракнете върху бутон със стрелка.

Бутони със стрелки нагоре и надолу

Щракнете върху стрелката нагоре или надолу отдясно, за да преместите избраната команда нагоре или надолу в списъка с команди.

tip

Можете да плъзнете избраната команда и да я пуснете, за да я преместите на желаната позиция.


Моля, подкрепете ни!