Преместване на меню

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Инструменти - Персонализиране - Менюта, щракнете върху Меню - Преместване.


Позиция на меню

Премества избрания елемент от меню с една позиция нагоре или надолу в менюто, когато щракнете върху бутон със стрелка.

D'oh! You found a bug (text/shared/01/06140100.xhp#updown not found).

Моля, подкрепете ни!