Ново меню

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Инструменти - Персонализиране - Менюта, щракнете върху Нов.


Име на меню

Въведете име за менюто. За да зададете буква от името като клавиш за бърз достъп, въведете вълнообразна черта (~) преди буквата.

Позиция на меню

Премества избрания елемент от меню с една позиция нагоре или надолу в менюто, когато щракате върху бутоните със стрелките.

D'oh! You found a bug (text/shared/01/06140100.xhp#updown not found).

Моля, подкрепете ни!