Менюта

Позволява ви да персонализирате менютата на LibreOffice за всички модули.

Можете да добавяте нови команди, да променяте съществуващите и да пренареждате елементите на менютата. Можете също да добавяте команди, изпълнявани от макроси, и да прилагате всякакъв вид стилове директно от менюто.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Настройки - Персонализиране - Менюта.


Търсене

Въведете текст в полето, за да стесните показания набор от команди.

Категория

Изберете категорията команди от падащия списък, за да ограничите търсенето на команди, или превъртете списъка под него. Макросите и командите за стилове са в долния край на списъка.

Налични команди

Показва резултатите, които отговарят на търсения текст и избраната категория команди.

Описание

Текстовото поле съдържа кратко описание на избраната команда.

Обхват

Изберете местоположението, където да се прикрепи менюто. Ако се прикрепи към модул на LibreOffice, то ще бъде достъпно за всички файлове, отворени в този модул. Ако се прикрепи към файл, ще бъде достъпно само когато този файл е отворен и активен.

Цел

Изберете менюто, в което да се приложи персонализирането.

Добавяне

Щракнете върху иконата хамбургер и изберете „Добавяне“, за да добавите ново меню.

Икона хамбургер

Икона хамбургер

Премахване

Щракнете върху иконата хамбургер и изберете „Изтриване“, за да изтриете менюто.

note

Можете да изтривате само потребителски менюта и елементи от менюта.


Присвоени команди

Показва командите, които ще се виждат в менюто цел.

Бутон със стрелка надясно

Щракнете върху бутона със стрелка надясно, за да изберете команда от левия списък и да я копирате в десния. Така ще я добавите в избраното меню.

Бутон със стрелка наляво

Щракнете върху бутона със стрелка наляво, за да премахнете избраната команда от текущото меню.

Бутони със стрелки нагоре и надолу

Щракнете върху стрелката нагоре или надолу отдясно, за да преместите избраната команда нагоре или надолу в списъка с команди.

tip

Можете да плъзнете избраната команда и да я пуснете, за да я преместите на желаната позиция.


Персонализиране

Вмъкване

Промяна

Подразбирани

Изтрива всички промени, нанесени в менюто.

Моля, подкрепете ни!