Организатор на библиотеки на LibreOffice Basic

Този диалогов прозорец ви позволява да организирате модулите и диалозите на LibreOffice в библиотеки. Освен това можете да импортирате и експортирате библиотеки на Basic като файлове или разширения.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Инструменти - Макроси - Организиране на макроси - Basic,
щракнете върху бутона Организатор.


Раздели „Модули“ и „Диалогови прозорци“

Служат за управление на модулите и диалоговите прозорци.

„Модул“ или „Диалог“

Изброява съществуващите модули или диалози.

Редактиране

Отваря избрания модул или диалог за редактиране.

Нов (модул)

Отваря редактора и създава нов модул.

Нов (диалог)

Отваря редактора и създава нов диалогов прозорец.

Раздел „Библиотеки“

Служи за управление на библиотеките с макроси за текущото приложение и отворените документи.

Местоположение

Изберете приложението или документа, съдържащ библиотеките с макроси, които искате да организирате.

Библиотека

Изброява съществуващите библиотеки с макроси за текущото приложение и отворените документи.

Редактиране

Отваря редактора на LibreOffice Basic, за да можете да променяте избраната библиотека.

Парола

Назначава или редактира парола за текущата библиотека.

Нов

Създава нова библиотека.

Име

Въведете име за новата библиотека или модул.

Импортиране

Намерете библиотеката на LibreOffice Basic, която искате да добавите в текущия списък, и щракнете върху „Отваряне“.

Експортиране

Отваря диалогов прозорец за експортиране на избраната библиотека като разширение или като библиотека на Basic.

Изтриване

Изтрива избрания елемент или елементи след потвърждение.

Затваряне

Затваря диалоговия прозорец и запазва всички промени.

Моля, подкрепете ни!