Скриптове

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Макроси - Управление на макроси - JavaScript.

Изберете Инструменти - Макроси - Управление на макроси - BeanShell.


Макроси

Изберете макрос или скрипт от Моите макроси, Макроси на приложението или отворен документ. За да видите наличните макроси или скриптове, щракнете двукратно върху елемент.

Стартиране

За да стартирате скрипт, изберете го от списъка и щракнете върху Стартиране.

Създаване

Създава нов скрипт. След като въведете име за скрипта, се отваря подразбираният редактор за скриптове.

Въведете име за скрипта.

Редактиране

Отваря подразбирания редактор на скриптове за операционната ви система.

Преименуване

Отваря диалогов прозорец, в който можете да промените името на избрания скрипт.

Изтриване

Показва запитване за потвърждение и изтрива избрания скрипт.

Моля, подкрепете ни!