Макроси

Позволява ви да записвате, организирате и редактирате макроси.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Инструменти - Макроси.


Записване на макрос

Записва нов макрос.

Стартиране на макрос

Служи за избиране на макрос на Basic, който да бъде изпълнен. Намерете макроса, като изберете контейнер, библиотека, модул и име на макрос.

Редактиране на макроси

Отваря диалоговия прозорец Макрос, в който можете да създавате, редактирате, организирате и стартирате макроси на LibreOffice Basic.

Организиране на макроси

Отваря подменю с връзки към диалоговите прозорци, в които можете да организирате макросии скриптове.

Цифров подпис

Добавя и премахва цифрови подписи към макросите. Можете да използвате този диалогов прозорец и за преглеждане на сертификати.

Организиране на диалози

Отваря раздела „Диалози“ на организатора на макроси.

Моля, подкрепете ни!