Макроси на LibreOffice Basic

Отваря диалогов прозорец за организиране на макроси.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Макроси - Управление на макроси - LibreOffice Basic или натиснете +F11 (ако не е асоцииран от системата ви).


Име на макрос

Показва името на избрания макрос. За да създадете или преименувате макрос, въведете име тук.

Макрос от / Записване на макрос в

Изброява библиотеките и модулите, в които можете да отваряте или записвате макроси. За да запишете макрос с определен документ, отворете документа, след което отворете този диалогов прозорец.

Стартиране / Съхраняване

Стартира или съхранява текущия макрос.

Приписване

Отваря диалоговия прозорец Персонализиране, в който можете да припишете избрания макрос на команда от меню, лента с инструменти или събитие.

Редактиране

Стартира редактора на LibreOffice Basic и отваря за редактиране избрания макрос или диалогов прозорец.

Нов / Изтриване

Създава нов макрос или модул или изтрива избрания макрос или модул.

За да създадете нов макрос в документа, изберете модула „Standard“ в списъка Макрос от, след което щракнете върху Нов.

За да създадете нов модул в библиотека от контейнера Моите макроси, изберете правилната библиотека и натиснете Нов. Ще се отвори редакторът на LibreOffice Basic.

За да изтриете макрос или модул, изберете го и щракнете върху Изтриване.

Нова библиотека

Запазва записания макрос в нова библиотека.

Нов модул

Запазва записания макрос в нов модул.

Организиране

Отваря диалоговия прозорец Управление на макроси, в който можете да добавяте, редактирате и изтривате съществуващи модули с макроси, диалогови прозорци и библиотеки.

Моля, подкрепете ни!