Подреден

Показва различните схеми за номериране, които можете да прилагате.

За достъп до тази команда...

Open the Bullets and Numbering dialog, select Ordered.


Избор

Щракнете върху номерацията, която искате да използвате.

Моля, подкрепете ни!