Неподреден

Показва различните стилове за водещи символи, които можете да прилагате върху списък.

За достъп до тази команда...

Отворете диалога Водачи и номерация, изберете Неподреден.


note

Абзаци с номера и водещи знаци се поддържат само в Writer, Impress и Draw.


Избор

Щракнете върху типа водещи знаци, който искате да използвате.

Моля, подкрепете ни!