Водачи и номерация

Добавя номерация или водещи символи към текущия абзац или към избрани абзаци и ви позволява да редактирате формата на номерацията или водещите символи.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете раздела Форматиране - Водачи и номерация.

От контекстното меню:

Изберете раздела Списък - Водачи и номерация.

От интерфейса с раздели:

От лентата на състоянието:

Поставете курсора върху заглавие, щракнете в областта План.

От лентите с инструменти:

Икона за диалога „Водачи и номерация“

Водачи и номерация

Подразбиран водещ символ Подразбирана номерация

Щракнете и задръжте, изберете Персонализиране.


Нулиране

Нулира промените, внесени в текущия раздел, до стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец. При затваряне на диалоговия прозорец не се изисква потвърждение.

Моля, подкрепете ни!