Завършване на думи

Задайте настройките за довършване на често срещани думи по време на писане.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Инструменти - Автокорекция - Настройки на автокорекция - Завършване на думите.


Разрешено завършване на думите

Запомня често използваните думи и автоматично завършва дума, когато въведете три букви, съвпадащи с първите три букви на запомнена дума.

Добавяне на интервал

Ако не добавите пунктуация след думата, LibreOffice добавя интервал. Интервалът се прибавя в момента, когато започнете да въвеждате следващата дума.

Показване като подсказка

Показва завършената дума като подсказка.

Събиране на думи

Добавя често използваните думи в списък. За да премахнете дума от списъка за автоматично довършване, изберете я и щракнете върху Изтриване на запис.

При затваряне на документ думите от него се премахват от списъка

Ако е включено, списъкът се изчиства при затваряне на текущия документ. Ако е изключено, текущият списък за завършване на думи остава достъпен за други документи, след като затворите текущия документ. Списъкът остава до изхода от LibreOffice.

Приемане с

Изберете клавиша, с който желаете да приемате автоматичното завършване на дума.

Икона Съвет

Натиснете Esc, за да откажете завършването на дума.


Мин. дължина на дума

Въведете минималната дължина на дума, подлежаща на автоматично довършване.

Макс. записи

Въведете максималния брой думи, които желаете да бъдат съхранявани в списъка за автоматично завършване.

Списък за автоматично завършване

Изброява събраните думи. Списъкът е валиден, докато затворите текущия документ. За да направите списъка достъпен за други документи в текущата сесия, отметнете „При затваряне на документ думите от него се премахват от списъка“.

Икона Бележка

Ако е включена автоматичната проверка на правописа, се събират само думи, разпознати като правилни.


Изтриване на запис

Премахва избраната дума или думи от спосъка за автоматично завършване.

Бутони в диалогови прозорци

Нулиране

Връща променените параметри в раздела към предишните им стойности.

Отказ

Затваря диалоговия прозорец, отхвърляйки всички промени.

OK

Записва всички промени и затваря диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!