Контекстно меню Автокорекция

За достъп до това меню щракнете с десния бутон върху сгрешена дума в документа. За да видите погрешно написаните думи в документа, изберете Инструменти - Автоматична проверка на правописа.

<Предложения за замяна>

Щракнете върху дума, за да заместите осветената дума. Използвайте подменюто Автокорекция за постоянни замени.

Правопис

Отваря диалоговия прозорец Правопис.

Добавяне

Добавя осветената дума към потребителски речник.

Игнориране - всички

Игнорира всички срещания на осветената дума в текущия документ.

Автокорекция

За да укажете заместване на осветената дума при всяко нейно срещане, щракнете върху дума от списъка. Двойката думи ще бъде запазена в таблицата за замяна в Инструменти - Автокорекция - Настройки на автокорекция - Замяна.

Думата е на <име на език>

Променя настройката за език на осветената дума, ако думата е открита в друг речник.

Абзацът е на <име на език>

Променя настройката за език на абзаца, съдържащ осветената дума, ако думата е открита в друг речник.

Моля, подкрепете ни!