Локализирани настройки

Задайте настройките за автокоригиране на кавички и другите настройки, специфични за конкретен език на текста.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Инструменти - Настройки на автокорекция - Локализирани настройки.


Отметнете за заместване при въвеждане [В] или при промяна на съществуващ текст [П].

Добавяне на непрекъсваеми интервали пред съответната френска пунктуация

Вмъква непрекъсваем интервал преди „;“, „!“, „?“ и „:“ и „%“, когато за знаците е зададен френски език (Франция, Белгия, Люксембург, Монако или Швейцария) и само преди „:“, ако е зададен френски език (Канада).

Форматиране на наставки за числителни редни (1st ... 1st)

Показва буквените части от поредни номера, например 1st, 2nd и 3rd, като горни индекси (само за някои езици). Например в текст на английски 1st ще бъде преобразувано във 1st.

Икона Бележка

Обърнете внимание, че това се отнася само за езиците, в които е обичайно форматирането на поредните номера с горен индекс.


Транслитериране към староунгарски, ако посоката на текста е от дясно наляво

Думите и числата се транслитерират към староунгарска писменост, ако посоката на текста със сложна писменост е от дясно наляво.

Езици със сложни писмености

Замяна на << и >> с ъглови кавички

Автоматично заменя двойните знаци по-малко от и по-голямо от с двойни ъглови кавички « и » на няколко езика и с единични ъглови кавички ‹ и › на швейцарски френски.

Единични кавички / Двойни кавички

Задайте заместващите знаци за единични или двойни кавички.

Замяна

Автоматично заменя подразбирания системен символ за дадения вид кавички със специалния знак, зададен от вас.

Отваряща кавичка

Изберете специалния знак, който автоматично да замества текущата отваряща кавичка в документа, когато изберете Инструменти - Автокорекция - Прилагане.

Затваряща кавичка

Изберете специалния знак, който автоматично да замества текущата затваряща кавичка в документа, когато изберете Инструменти - Автокорекция - Прилагане.

По подразбиране

Връща подразбираните символи за кавички.

Бутони в диалогови прозорци

Нулиране

Връща променените параметри в раздела към предишните им стойности.

Отказ

Затваря диалоговия прозорец, отхвърляйки всички промени.

OK

Записва всички промени и затваря диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!