Изключения

Задайте съкращенията или комбинациите от букви, за които не желаете да бъдат автоматично коригирани от LibreOffice.

Дефинираните от вас изключения зависят от текущата настройка за език. Ако желаете, може да промените настройката за език, като изберете друг език в полето Замени и зключения за език.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Инструменти - Настройки на автокорекция - Изключения.


Замени и изключения за език:

Изберете езика, за който желаете да създавате или редактирате правила за замяна. LibreOffice първо търси изключения, дефинирани за езика на текущата позиция в документа, а след това – за останалите езици.

Съкращения (продължаване без главна буква)

Въведете съкращение, последвано от точка, след което щракнете върху Нов. Така ще забраните на LibreOffice да превръща автоматично първата буква от думата след точката на съкращението в главна.

Изброява съкращенията, които не подлежат на автоматично коригиране. За да премахнете елемент от списъка, изберете елемента и щракнете върху Изтриване.

Думи с ДВе ГЛавни БУкви или мАЛКА бУКВА в началото

Въведете думата или съкращението, започващо с две главни букви или малка буква, което не желаете LibreOffice да заменя с една начална главна буква. Например, въведете „МВнР“, за да забраните на LibreOffice да замества „МВнР“ с „МвнР“. Въведете „иРНК“, за да предотвратите автоматична замяна с „ИРНК“.

Изброява думи или съкращения, започващи с две главни букви или начална малка буква, които не подлежат на автоматично коригиране. В полето са изброени всички думи, започващи с две главни букви или начална малка буква. За да премахнете елемент от списъка, изберете елемента и щракнете върху Изтриване.

Създаване

Добавя текущия запис в списъка с изключенията.

Изтриване

Изтрива избрания елемент или елементи без изискване на потвърждение.

Автовключване

Добавя автокоригирани съкращения или автокоригирани думи, започващи с две главни букви, към съответния списък с изключения, ако автокорекцията бъде незабавно отменена с натискане на +Z.

Тази функция е приложима, когато е отметната настройката Превръщане на първата буква от изречение в главна или Коригиране на ДВе ГЛавни БУкви в колоната [В] от раздела Настройки на този диалогов прозорец и Инструменти - Автокорекция - При въвеждане е включено.

Бутони в диалогови прозорци

Нулиране

Връща променените параметри в раздела към предишните им стойности.

Отказ

Затваря диалоговия прозорец, отхвърляйки всички промени.

OK

Записва всички промени и затваря диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!