Замяна

Служи за редактиране на таблицата за автоматично коригиране или заместване на думи и съкращения в документа.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Инструменти - Настройки на автокорекция - Замяна.


Замени и изключения за език:

Изберете езика, за който желаете да създавате или редактирате правила за замяна. LibreOffice първо търси изключения, дефинирани за езика на текущата позиция в документа, а след това – за останалите езици.

Таблица за замяна

Изброява записите за автоматична замяна на думи, съкращения или части от думи по време на въвеждане. За да добавите запис, въведете текст в полетата Замяна и С и щракнете върху Нов. За да редактирате запис, изберете го, променете текста в полето С и щракнете върху Замяна. За да изтриете запис, изберете го и щракнете върху Изтриване.

Можете да ползвате автокоригирането за прилагане на определен знаков формат върху дума, съкращение или част от дума. Изберете форматирания текст в документа, отворете този диалогов прозорец, изчистете полето Само текст и въведете текста, който желаете да заменяте, в полето Замяна.

Замяна

Въведете думата, съкращението или частта от дума, която искате да се заменя по време на въвеждане.

Поредицата от заместващи знаци .* съответства на каквото и да е преди или след низа за замяна. Например:

Въведете

Автокоригиран резултат

х-ри

характери

х-ризация

характеризация

х-ризиран

характеризиран


tip

За да въвеждате часове с цифровия блок на клавиатурата, използвайте шаблон за замяна .*...* и : като заменящ текст. Така 10..30 ще се заменя автоматично с 10:30.


С:

Въведете заместващия текст, графика, рамка или OLE обект, който желаете да заменя текста от полето Замяна. Ако сте избрали текст, графика, рамка или OLE обект в документа, съответните данни ще бъдат въведени тук наготово.

Само текст

Запазва записа от полето С без форматиране. Когато се извърши замяна, за текста се използва същият формат като на текста в документа.

Създаване

Добавя или заменя запис в таблицата за замяна.

Изтриване

Изтрива избрания елемент или елементи без изискване на потвърждение.

Бутони в диалогови прозорци

Нулиране

Връща променените параметри в раздела към предишните им стойности.

Отказ

Затваря диалоговия прозорец, отхвърляйки всички промени.

OK

Записва всички промени и затваря диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!