Настройки

Изберете настройките за автоматичното поправяне на грешки по време на въвеждане, след което щракнете върху OK.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Инструменти - Настройки на автокорекция - Настройки.


Използване на таблицата за замяна

Ако въведете комбинация от букви, която съответства на съкращение от таблицата за замяна, тя се замества със заменящия текст.

Коригиране на ДВе ГЛавни БУкви

Ако започнете дума с главни букви, например „ДУма“, втората автоматично се заменя с малка буква.

note

Не се коригират елементи, присъстващи в приложим правописен речник.


Превръщане на първата буква от изречение в главна

Преобразува първата буква от всяко изречение в главна.

Автоматичен *получер*, /курсив/, -зачертан- и _подчертан_

Автоматично прилага форматите получер, курсивен, зачертан или подчертан върху текст, ограден съответно със звездички (*), наклонени черти (/), тирета (-) или долни черти (_). Тези знаци изчезват, след като бъде приложен форматът.

Икона Бележка

Тази възможност не работи, ако форматиращите знаци * / - _ са въведени с редактор на метод за въвеждане.


Разпознаване на URL

Автоматично създава хипервръзка, когато въведете URL.

Замяна на тиретата

Заменя едно или две тирета с дълго тире (вижте таблицата по-долу).

Текстът ще бъде заменен, след като въведете следващия го интервал, знак за табулация или знак за нов ред. В следващата таблица А и Б представят текстове, състоящи се от букви или цифри. X представя само цифри.

Въведен от вас текст:

Резултат, който ще получите:

А - Б (А, интервал, минус, интервал, Б)

А – Б (А, интервал, ен-тире, интервал, Б)

А -- Б (А, интервал, минус, минус, интервал, Б)

А – Б (А, интервал, ен-тире, интервал, Б)

А--Б (А, минус, минус, Б)

А—Б (А, ем-тире, Б)
(вижте бележката под таблицата)

X--X (X, минус, минус, X)

X–X (X, ен-тире, X)

А-Б (А, минус, Б)

А-Б (без промяна)

А -Б (А, интервал, минус, Б)

А -Б (без промяна)

А --Б (А, интервал, минус, минус, Б)

А –Б (А, интервал, ен-тире, Б)


note

Ако текстът има езиков атрибут за унгарски или финландски, двете тирета в последователността А--Б се заменят с ен-тире вместо ем-тире.


Игнориране на поредните интервали

Заменя два или повече последователни интервала с един интервал.

Коригиране при случайно натиснат cAPS LOCK

Обръща регистъра на дума с начална главна буква, въведена с включен клавиш Caps Lock, след като бъде въведен интервал, и изключва клавиша Caps Lock. Например при въвеждане на Libre с включен Caps Lock се получава lIBRE, което се преобразува автоматично в Libre.

Бутони в диалогови прозорци

Нулиране

Връща променените параметри в раздела към предишните им стойности.

Отказ

Затваря диалоговия прозорец, отхвърляйки всички промени.

OK

Записва всички промени и затваря диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!