Автокорекция

Задава настройките за автоматичната замяна на текст по време на въвеждане.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Настройки на автокорекция.


За да приложите правило за автокоригиране, въведете предварително дефинирания текст в документа и натиснете Интервал.

Замяна

Служи за редактиране на таблицата за автоматично коригиране или заместване на думи и съкращения в документа.

Изключения

Задайте съкращенията или комбинациите от букви, за които не желаете да бъдат автоматично коригирани от LibreOffice.

Настройки

Изберете настройките за автоматичното поправяне на грешки по време на въвеждане, след което щракнете върху OK.

Локализирани настройки

Задайте настройките за автокоригиране на кавички и другите настройки, специфични за конкретен език на текста.

Бутони в диалогови прозорци

Нулиране

Връща променените параметри в раздела към предишните им стойности.

Отказ

Затваря диалоговия прозорец, отхвърляйки всички промени.

OK

Записва всички промени и затваря диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!